Bodil Bloch

År

Uddannelse

2014Igangværende uddannelse – Master i positiv Psykologi
2013
I forbindelse med at jeg afsluttede min master modtog jeg årets lederpris for offentlig ledelse, i region syddanmark
2013Diplom i ledelse – afgangsprojekt: Hvordan skaber man en inkluderende børnekultur
2001
Merkonom
1987

Pædagog fra ÅBS
ÅrJob
2014Fra 1.8. 2014 -31.10.15 Chefkonsulent for dagtilbud i Vejen kommune
2002Fra 1.1.2002 Leder af dagplejen i Vejen kommune, frem til jeg sagde op 31.10.15
1994Leder af den integrerede daginstituion Sneglehuset i Børkop kommune
1993Souschef i vuggestuen Kærnehuset i Horsens kommune
1989Souschef i børnehaven Armilla i Horsens kommune
1988Pædagog i børnehaven Fussingvej i Horsens
1987Pædagog i Børnehaven Armilla i Horsens

Børge Bisgaard

ÅrUddannelse
2015Igangværende uddannelse – Master in International School leadership – Universitet i Toronto
2014Projektlederuddannelse – Rambøll/UCL
2010Master i Public Management – Syddansk Universitet Min masterafhandling havde titlen: ”Hvordan kan skolelederen ved bestemte valg af ledelsesstrategier og ledelsesværktøjer bidrage til at øge graden af inklusion i skolen”?
2003Diplomuddannelse i skoleledelse – Odense
2002Grunduddannelse for skoleledere
1977Læreruddannelse – Haderslev Seminarium

ÅrJob
2012-2015Fra 1. september 2012 ansat i LedelsesAkademiet, University College Lillebælt, som ledelseskonsulent/inklusionskonsulent. Har i efteråret 2014 været i Toronto 3 gange med kommunale ledere, for at kapacitetsopbygge i forhold til implementering af den nye reform. Ligeledes har jeg arbejdet med organisationsudvikling i kommuner og på enkeltinstitutioner – analyse, prioritering, fokus og handleplaner.
I tilknytning til har jeg i foråret 2015arbejdet i et KL-projekt (Interventionsprojekt), hvor 25 kommuner deltager. Kernen er målstyret læring og interventioner på skoler i de 25 kommuner. Interventioner rettet mod ledelse af mere målstyret læring.
Fik i 2012 ideen til nyt tilvalgsmodul- ”Inklusionsledelse” – og fik modulet godkendt. Jeg udarbejdede en indholdsbeskrivelse og en lang række ledere har valgt inklusion som tilvalg. I efteråret 2012 arbejdet med længerevarende procesforløb, hvor overskriften var ledelse af inklusion. I den ene kommune var alle skoleledere, afdelingsledere og alle ledere fra dagtilbud med i processen (i alt 70 ledere).
2005-2012Leder af Nordagerskolen i Ringe.
2001-2005Skoleder i Ryslinge Kommune. I 2002 afsluttet diplomuddannelsen i ledelse og herefter ansat som ledende skoleinspektør i Ryslinge Kommune.
1992-2001Herefter eget IT-firma og ansættelse hos Greenland Tourism A/S i Nuuk som IT ansvarlig. I 1995 grundlægges byggefirmaet Inissaq ApS. Er medejer og direktør for firmaet, der bygger en lang række boliger for Hjemmestyreejede virksomheder i Grønland.
1979-1992Lærer i Svendborg.
1977Uddannet lærer fra Haderslev Seminarium

Ledelse

At ændre fagprofesionelles måde at arbejde på kræver ledelsesmæssig ”snilde”.
Det kræver ”state-of-the-art”, hvor der sættes fokus på nuværende kultur og praksis.
Dette for at sikre et fundament, når der skal arbejdes med ændring af de grundlæggende antagelser.

Mening:

I arbejdet med at ændre praksis og udvikle organisationen skal lederen sikre ”dialogen” og magte at skabe en forandring baseret på medarbejdernes hverdagsperspektiver – ”Hvad får jeg ud af det”? Lederen skal kunne skabe engagement og kunne motivere sine ansatte, da det er dem, der skal udvikle løsninger, som de naturligt vil få et ejerskab til.

Hvorfor – er kernespørgsmålet her!

Koncepter:

At medarbejderne bliver et væsentligt led i forandringsprocessen, skaber mulighed for refleksion over egen praksis og dermed et fundament for læring er af afgørende betydning. Forandringer i organisationer er noget, der opstår igen og igen. Det er derfor vigtigt, at alle udvikler kompetencer til at forholde sig til forandringer. En forandringsproces vil derfor også være en læreproces omkring kompetenceudvikling.

Hvad – er kernespørgsmålet her!

Færdigheder:

Valg af ledelsesstrategi falder på en humanistisk, eksplorativ strategi. Der er i denne forbindelse fokus på sociale relationer, intriniske motivationsfaktorer og samarbejdskulturer. Humanistisk ledelsesstrategi har fokus på den menneskelige dimension. Den er kendetegnet ved, at ledelsen i høj grad inddrager medarbejderne i processen og dermed giver dem mulighed for at påvirke indhold og selve processen – 2. ordens ledelse.

Hvordan – er kernespørgsmålet her!

Anvendelse:

Her sker praksisændringer – koncepter gennemføres og forfines og nye færdigheder bringes i anvendelse.

Hvad nu hvis – er kernespørgsmålet her!

PROLF er klar til at levere de ydelser du har brug for i varetagelsen af din ledelsesopgave!